Kombinacije

Mitsubishi Electric komercijalna serija namenjena je hlađenju I grejanju pre svega poslovnih prostora. Idealna je za kancelarije I manje poslovne prostore.

me-comm-kombinacija

Sistem sa 1 spoljašnjom i 1 unutrašnjom jedinicom

Sistem sa 1 spoljašnjom i više unutrašnjih jedinica koje istovremeno funkcionišu

Sistem 1 za 2

Omogućava istovremeno funkcionisanje 2 unutrašnje jedinice u jednom prostoru.

Sistem 1 za 3

Omogućava istovremeno funkcionisanje 3 unutrašnje jedinice u jednom prostoru i može da opsluži i veće otvorene prostore.

Sistem 1 za 4

Omogućava istovremeno funkcionisanje 4 unutrašnje jedinice u jednom prostoru i na taj način doprinosi boljoj raspodeli temperature u prostoriji.