Y Serija

spoljneJediniceVrf

City multi Y serija predstavlja dvocevni sistem distribucije freona. Povezivanje cevne instalacije je moguće obaviti sa cevnim račvama ili cevnim razdelnicima. Ovakav sistem karakteriše potpuno nezavisna kontrola svake od unutrašnjih jedinica (hlađenje ili grejanje).

TCity multi je odgovor Mitshubishi Electric-a na sve veće zahteve koje nameću veliki projekti. Efikasnost City Multi modela (posebno nova R410A YHM-A Serija) je u konstantnom porastu u odnosu na prethodne modele.

PEFY-P-VMH-banner

Visoka energetska efikasnost
  • Visoko efikasni R410A “scroll” kompresor dizajniran je na način da maksimalno smanji gubitke koji nastaju usled trenja u motoru.
  • Uprošćena freonska instalacija(niski gubici pritiska) i novi dizajn akumulatora podiže efikasnost na još viši nivo.
  • Poboljšanja na međuizmenjivačkom krugu, inverter tehnologija ventilatora kao i izmenjivač toplote koji koristi “N Groove System” tehnologiju, doprinose celokupnoj efikasnosti sistema i veoma velikom COP-u.
Redukovan nivo buke

Napredak u dizajnu oblika lopatica kao i težine samog ventilatora omogućio je bolje performanse i niži nivo buke.

Fleksibilnost

City Multi sistem omogućava modularni pristup klimatizacije-pružajući na taj način idealno rešenje za nove objekte ali isto tako i za projekte koji se izrađuju po fazama ili se renoviraju.

Širok spektar unutrašnjih jedinica uključuje kanalske, plafonske kasetne, zidne, podplafonske i parapetne modele.

PEFY-P-VMH-E-F-banner

Visoka inteligencija

City multi sistemi poseduju opciju komandovanja preko visoko inteligentnih uređaja MELANS (Mitsubishi Electric Air Conditioning Solution). Ovakvi sistemi omogućavaju pristup sistemu preko LAN konekcije