PKFY-P VHM-E – zidna jedinica

klimaPkaHalSeries

Plafonski kanalski model

Zahvaljujući novom fleksibilnom dizajnu, koji je nastao kao rezultat povećanog maksimalnog statičkog pritiska, model PEFY-VMH-E omogućava klimatizaciju i u najzahtevnijim estetskim uslovima.

Maksimalni statički pritisak od 200 Pa

Ovako veliki statički pritisak omogućava dodatne mogućnosti u pogledu dužine deonica kanala kao i dodatne mogućnosti u pogledu složenosti kanalskih sitema (broja kolena, broja distributivnih elemenata itd.)

Nizak nivo buke

Novi dizajn centrifugalnog ventilatora smanjuje nivo buke.

Jednostavno održavanje

Svi delovi potrebni za održavanje jedinice nalaze se na istoj strani, pa je lako prići unutrašnjoj jedinici koja se nalazi u plafonu.

Mehanizam za odvod kondenzata (opcija)

Odvod može biti postavljen do visine 550 mm, od površine plafona, omogućavajući veću slobodu i dugačke cevi i obezbeđujući veću fleksibilnost cevne mreže.