PFFY-P VLRM-E – parapetni model

klimaPffyPvlrmE

Parapetni model

Kompaktna parapetna jedinica pruža efektivnu klimatizaciju po zonama. Jedinica se lako ugrađuje i sa samo 220 mm dubine omogućava neupadljive ali visoko efikasne performanse klimatizacije.

Kompaktne dimenzije za laku ugradnju

Sa dubinom jedinice od samo 220 mm, VLRM(M) model može da se ugradi u parapetnu zonu, a da se očuvaju estetski zahtevi prostorije.

  • Kompaktna dubina-220mm
  • Kanalska jedinica za sakrivene instalacije
  • Idealna za sakrivanje u parapetu
  • Optimalno odvlaživanje u zavisnosti od unutrašnje temperature kako bi se sprečilo preterano rashlađivanje
  • Maksimalni statički pritisak 60 dB (VLRMM modeli)