PFFY-P VLEM-E – parapetni model

klimaPffyPvlemE

Parapetni model

Kompaktna parapetna jedinica pruža efektivnu klimatizaciju po zonama. Jedinica se lako ugrađuje i sa samo 220 mm dubine omogućava neupadljive ali visoko efikasne performanse klimatizacije.

Kompaktna telo oda samo 200 mm dubine čini ovaj uređaj idealnim za ugradnju u parapetnoj zoni.