PEFY-VMA(L)-E – kanalska jedinica

PEFY-VMAL-E

Karakteristike uredjaja:
  • Ušteda energije
  • Preciznom kontrolom unutrašnje temperature,ovaj model pruža visoku efikasnost i uštedu energije.
  • Kompaktna jedinica
  • Za sve modele, visina jedinice je 250mm. Ovo omogućava veliku fleksibilnost prilikom ugradnje u zahtevne I ograničene prostore.
Preuzmite katalog:

PEFY-VMA(L)-E – kanalska jedinica – tehničke karakteristike